ANGLOMAN PRZEPROWADZIŁ 605 TOEFL JUNIOR

Zrealizowaliśmy 1 w Polsce egzamin TOEFL JUNIOR dla wszystkich.Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku, kiedy to w rudzkim magistracie podpisano trójstronne  porozumienie w sprawie przeprowadzenia prestiżowych egzaminów certyfikujących z języka angielskiego Toefl Junior. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Miastem Ruda Śląska reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej Grażynę Dziedzic, Dyrektora regionalnego na Europę wschodnią jednostki certyfikującej Educational Testing Servise Global B.V. – Karolem Granoszewskim oraz pomysłodawcą programu Dominikiem Dolińskim reprezentującym Angloman Szkołę Języków Obcych i Akredytowany ośrodek egzaminacyjny ETS w Rudzie Śląskiej.

Pierwszy w Polsce pilotażowy program przeprowadzenia bezpłatnie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego zakończył się sukcesem. Celem programu była możliwość zdobycia uznawanego w świecie, obiektywnie wskazującego poziom biegłości językowej wobec skali CEFR certyfikatu języka angielskiego. Gimnazjaliści klas trzecich z Rudy Śląskiej stając przed wyborem pierwszej poważnej decyzji w życiu – wyborem kierunku kształcenia i wyborem odpowiedniej szkoły średniej czy ponad gimnazjalnej licznie przystąpili do egzaminu w ponad 40 sesjach egzaminacyjnych, które odbyły się w Rudzkich Gimnazjach. Dzięki realizacji programu pilotażowego- Miasto Ruda Śląska umożliwiło w sposób bezpłatny każdemu zainteresowanemu uczniowi klasy III rudziego Gimnazjum, dobrowolne przystąpienie do egzaminu TOEFL JUNIOR TEST. Grupę uczniów klas III gimnazjów w mieście Ruda Śląska stanowi ponad 1000 uczniów, a udział wzięło 605 uczniów.

Program zakładał przeprowadzenie bezpłatnych sesji egzaminacyjnych w terminie do końca kwietnia 2015r. oraz przedstawienie wszystkim wyników egzaminów do końca maja 2015r co tak się stało. Najlepszym 20 egzaminowanym zostały uroczyście wręczone certyfikaty TOEFL JUNIOR zafundowane przez jednostkę certyfikującą ETS Global B.V.

Program również zakładał podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej, którzy zostali przeszkoleni przez ETS oraz otrzymali uprawnienia egzaminatorów ETS do przeprowadzania egzaminów certyfikujących ETS. Uprawnieni nauczyciele zrealizowali sesje egzaminacyjne w uzgodnionym terminie pod auspicjami Angloman -Akredytowanego Ośrodka Egzaminacyjnego ETS w Rudzie Śląskiej w osobie egzaminatora nadzorującego Dominika Dolińskiego pomysłodawcy programu pilotażowego.

Wyniki egzaminów potwierdziły średnią znajomość językową na poziomie A2-B1 w skali CEFR co potwierdza kompetencje językowe naszych gimnazjalistów. Znaczna część uczniów napisała egzamin na poziomie B2 a kilku z nich uzyskało wynik na 100%.

Realizacja programu wpłynęła na podwyższenie znajomości języka angielskiego uczniów w Rudzie Śląskiej, oraz na podwyższenie kwalifikacji nauczycieli poprzez umożliwienie im uzyskania uprawnień egzaminatora ETS.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, oraz dzięki współpracy Angloman i Urzędu Miasta został sumiennie zrealizowany.

Podobne realizacje Angloman Szkoła Języków Obcych planuje zrealizować również w innych miastach w których prowadzi swoją działalność edukacyjną.

Linki powiązane:

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/11/06/bezplatny-miedzynarodowy/

źródło: oficjalna strona UM Ruda Śląska

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2015/06/24/podsumowanie-roku-szkolnego/

źródło: oficjalna strona UM Ruda Śląska

Comments are closed.