Wszystkie grupy językowe w ANGLOMAN Szkole Języków Obcych są dopasowane w
najbardziej staranny sposób.

GRUPY PODZIELONE WIEKOWO

6-7 lat, 7- 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-15 lat, 14-16 lat, 17-18 lat, –
dorośli.

Najważniejszym aspektem odpowiedniego doboru wiekowego są istotne czynniki
rozwojowe dzieci i młodzieży. Odpowiedni dobór do grupy to połowa sukcesu.
W dobrze dobranej grupie dzieci i młodzieży unikamy sytuacji niepewności,
zaniepokojenia, nieśmiałości czy dominacji jednostki.
W każdej grupie naszej Szkoły uczniowie są obdarzeni szacunkiem i zaufaniem
ze strony nauczycieli. Praktykowana jest przede wszystkim zasada równości
szans każdego uczestnika.

GRUPY PODZIELONE STOPNIEM ZAAWANSOWANIA

Każdy, kto zna język obcy w jakimkolwiek stopniu zaawansowania ma
przeprowadzony bezpłatny test kwalifikacyjny.
Angloman jest Akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ETS Global B.V. z
siedzibą w USA- dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji egzaminów
certyfikujących, obiektywnie określa poziom ucznia w momencie rozpoczęcia
przez niego kursu. Szkoła Angloman ponadto określa przewidywalny poziom
języka obcego po roku nauki, odnosząc się precyzyjnie do Skali Biegłości
Językowej w ocenie Rady Europy, uwzględniając takie przymioty jak mówienie,
słuchanie, czytanie, pisanie.

Po odpowiednim przeprowadzeniu procesu rekrutacji każdy uczeń, kierowany
jest do odpowiedniej grupy wiekowej oraz na swoim poziomie zaawansowania.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE

Standardowe grupy to od 6-10 osób, dzięki czemu w komfortowo małej grupie w
najbardziej efektywny sposób nabywana jest znajomość języka obcego.
Istnieje możliwość przeprowadzania zajęć w grupach 4-5, lub 2-3 osobowych
oraz zajęcia indywidualne. W takiej sytuacji grupy są projektowane
specjalnie dla takich osób, z możliwością uwzględnienia dedykowanego
materiału dla tych grup: np. z uwzględnieniem języka specjalistycznego,
grupy przygotowujące się do egzaminów certyfikujących czy grupy o
niestandardowym harmonogramie lekcji.

ILOŚĆ ZAJĘĆ

Każda Grupa otrzymuje harmonogram zajęć przed rozpoczęciem kursu który
dokładnie precyzuje daty i godziny przeprowadzonych lekcji w roku szkolnym.
Standardowe kursy to 2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne.
W grupach dzieci metodą KIDS jednostka lekcyjna wynosi 35 min.
Przykładowo wg standardowego kursu dla dzieci do 8 lat -4 godziny lekc. 35
min w tygodniu np. wtorek czwartek

W grupach od 9 lat jednostka lekcyjna wynosi 50 min.
Przykładowo wg standardowego kursu-4 godziny lekc. 50 min w tygodniu np.
poniedziałek i środa

W przypadku grup niestandardowych, ilość zajęć ustalana jest indywidualnie.