Podsumowanie bezpłatnych zajęć j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy

W marcu br. Angloman Szkoła Języków Obcych zaoferowała bezpłatną naukę języka polskiego dla dzieci – uchodźców z Ukrainy. Projekt zakładał przeprowadzenie cykliczne zajęć za pośrednictwem platformy internetowej MS Teams, gdzie w ustalonym czasie regularnie co tydzień po 60 minut odbywały się lekcje w formie online. Nauczyciele wykorzystując narzędzie MS Teams,  prowadzili zajęcia w czasie rzeczywistym widząc się i rozmawiając z uczestnikami, dodatkowo mając możliwość udostępnienia i przesłania uczestnikom odpowiednich materiałów edukacyjnych. Dzięki nauczycielom- wolontariuszom, którzy zgłosili swoją chęć pomocy w zakresie podjęcia zadania przeprowadzenia kursu języka polskiego, który zakładał bezpłatną naukę w grupach, trwającą około 4 miesiące od marca do czerwca 2022 – zrealizowali to z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem. Zajęcia początkowo skierowane były dla około 100 dzieci. Dzięki zaangażowaniu się znacznie większej ilości nauczycieli, którymi są doświadczeni filolodzy rosyjsko i ukraińsko-języczni oraz poloniści posiadający doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako języka obcego,  szkoła językowa mogła zapewnić zajęcia w rezultacie, aż dla 205 zgłaszających chęć uczestników, którym założono i przekazano dane logowania  przeprowadzono i monitorowano lekcje,  Zajęcia w grupach były prowadzone w każdy dzień tygodnia, najczęściej w godzinach popołudniowo-wieczornych ze względu na to, iż dzieci uczęszczały już do naszych szkół. Część zajęć  prowadzona  była  w weekendy. Zajęcia języka polskiego prowadziło 15 nauczycieli w grupach podzielonych wiekowo. Grupy najmłodszych dzieci 7-9 lat – 32 dzieci, 10-13 lat – 54 dzieci.  młodzież 14-17 lat – 65 osób. Resztę uczestników stanowiły osoby dorosłe, mamy ukraińskich dzieci, które bardzo chciały podjąć naukę j. polskiego.  Uczestnicy byli bardzo ambitni. Zrealizowali bardzo duże postępy w nauce j. polskiego,  co z pewnością wynika z przebywania w środowisku polsko-języcznym i możliwością uzupełnienia wiedzy na naszych zajęciach.

W związku z realizacją projektu – Angloman odpowiedział również na potrzebę nauczycieli Szkoły Podstwowej Nr 18 w Rudzie Śląskiej i przeprowadził w okresie 03.2022 – 06.2022  szkolenie j. ukraińskiego dla nauczycieli w celu poznania podstaw j. ukraińskiego. Związane to było ze znaczną liczbą dzieci z Ukrainy, które podjęły naukę w SP18. Zajęcia były prowadzone przez 2 lektorów (tłumaczy przysięgłych j. ukraińskiego- wykładowców akademickich).

Cały projekt zrealizowany został bez dofinansowania, dzięki zaangażowaniu się lektorów prowadzących.

Angloman

 

Comments are closed.