grupy kopiaTWORZYLIŚMY SZKOŁĘ, BY INSPIROWAĆ Z PASJĄ!

Każdy współczesny Europejczyk włada językami obcymi. To, że warto uczyć się języka obcego nie podlega żadnej dyskusji.

Angloman Szkoła Języków Obcych to nowocześnie zarządzana Szkoła, którą tworzy grono entuzjastów języka obcego; to Szkoła spełniająca najwyższe standardy nauczania i etyki. Jako akredytowany ośrodek egzaminacyjny jednostki certyfikującej ETS Global B.V. z siedzibą Princeton, New Jersey, USA- światowego lidera w testowaniu językowym w środowisku akademickim i biznesowym, a także jako instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP nr: 2.24/00055/2017 – nieustannie dążymy do promowania priorytetu jakim jest znajomość języków obcych.

Wykwalifikowani i doświadczeni lingwiści Angloman – dzięki swojemu poświęceniu stworzyli Szkołę, do której przychodzi się z przyjemnością.

Szkoła Angloman została założona w 2000 roku w Rudzie Śląskiej rozpoczynając działalność edukacyjno-szkoleniową w zakresie nauki języka angielskiego metodą Callana.

Istotą działalności było wówczas zastosowanie innowacyjnej metody nauczania.

Misją naszej Szkoły jest promowanie i doskonalenie sprawnego porozumiewania się w świecie. Poprzez edukację patrzymy na świat z perspektywy innych ludzi, uczymy języka, którym posługują się mieszkańcy prawie całego świata.

Angloman to dynamicznie rozwijająca się Szkoła Językowa. Obecnie prowadzimy zajęcia w wielu stacjonarnych oddziałach na terenie kraju, oferując zajęcia z języka angielskiego metodą bezpośrednią Direct Method for English, z uwzględnieniem dedykowanego materiału dla najmłodszych od 6 lat – Direct Kids. W stacjonarnych placówkach prowadzone są również kursy z języka niemieckiego metodą Direktes Deutsch dla młodzieży i osób dorosłych. Nauczyciele Angloman to filolodzy posiadający wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, osoby pewne siebie potrafiące egzekwować odpowiedzi od uczniów. Stosowane metody konwersacyjne przełamują w bardzo krótkim czasie bariery komunikowania się w języku obcym. Konsekwentna praca zespołu Angloman powoduje opanowanie języka w sposób o wiele szybszy niż ucząc się tradycyjną metodą. Ponad 80% czasu na lekcji to konwersacja.

Szkoła Angloman jest doświadczonym partnerem wielu działań promowanych przez Unię Europejską. Jesteśmy aplikantem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak również wykonawcą wielu kursów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Prowadząc zajęcia dla określonych grup społecznych, promując podwyższanie kwalifikacji zawodowych, wykonujemy przygotowane elastycznie kursy i szkolenia dla sektora publicznego oraz prywatnego.

Posiadamy obszerne referencje od wielu kooperantów prywatnych w tym największych w Europie i Polsce korporacji dla których Angloman realizuje szkolenia.

Udzielamy się społecznie. Jesteśmy organizatorem wielu akcji społecznych takich jak pilotażowe programy e-learningowe dla uczniów szkół publicznych. Lobbujemy akcje -bezpłatne zajęcia językowe dla wszystkich Przedszkolaków, wspieramy placówki oświatowe oraz działamy na rzecz wykluczonych społecznie. Jesteśmy organizatorem Testu z Języka Angielskiego dla mieszkańców Miasta.

Jesteśmy przykładem przeprowadzenia dobrej ewaluacji i poszanowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Potrafimy nauczyć, przeprowadzić certyfikację i następnie zatrudnić w pełni wykwalifikowaną osobę na stanowisku lektora w naszej szkole.
Stosujemy uczciwe i proste zasady współpracy. Nie stosujemy rozbudowanych zawiłych umów. Każdy uczeń ma prawo w każdym momencie zrezygnować z zajęć- nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Każdy uczeń ma prawo zapoznania się ze szczegółowym programem nauczania udostępnionym w oddziałach szkoły. Ponadto każdy uczeń ma prawo do skorzystania z bezpłatnej lekcji pokazowej w celu zapoznania się z formą prowadzenia zajęć w naszej szkole, predyspozycjami lektorów prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacjami, które przedstawiane są na zajęciach.

Najcenniejszą rekomendacją naszej działalności jest opinia wszystkich, którzy w naszej Szkole się uczyli.

logo-krzysiek-kopia1.png