2,74zł/45min dla osób pracujących

Serdecznie zapraszamy na dofinansowany kurs  j. angielskiego, w Siemianowicach Śląskich i Rudzie Śląskiej.

Zajęcia przeprowadzamy w 34 grupach 12 osobowych na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym.

Projekt, który realizuje nasza szkoła Angloman przeprowadzi szkolenie dla 400 osób . Każda grupa będzie miała do zrealizowania w ramach projektu  60 godzin lekcyjnych 45 min. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe oraz zakończą szkolenie międzynarodowym egzaminem certyfikującym TGLS. Szkolenie po dofinansowaniu kosztuje 173 zł/os.

Obecnie pozostało jeszcze 127 miejsc na kursy wrzesień 2019 – marzec 2020.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie następujące warunki:

1) są w wieku 25 lat i więcej (oświadczenie + dowód osobisty do wglądu)

2) są zatrudnione1 (zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego; w przypadku umowy cywilno-prawnej dopuszcza się również dostarczenie dokumentu urzędowego potwierdzającego fakt odprowadzania obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych np. ZUS RMUA)

3) pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) (oświadczenie)

4) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach (oświadczenie)

5) nie odbywają kary pozbawienia wolności (oświadczenie).

 

oraz należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  1. a) są kobietami
  2. b) są osobami po 50 roku życia (oświadczenie + dowód osobisty do wglądu)
  3. c) posiadają niskie kwalifikacje zawodowe (maksymalny poziom ISCED32 – oświadczenie)
  4. d) są osobami z niepełnosprawnościami (oświadczenie + kserokopia orzeczenia)
  5. e) zamieszkują tereny wiejskie (oświadczenie).

W ramach szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje w cenie wkładu własnego podręczniki niezbędne do realizacji szkolenia, oraz na zakończenie szkolenia przystępuje do egzaminu międzynarodowego po którym uzyskuje certyfikat językowy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny:

Biuro projektu: tel (32) 229 14 22

Dominik Doliński

 

Comments are closed.