TOEFL JUNIOR W SP18

W dniu  28 maja  2021r. uczniowie klas ósmych naszej Szkoły mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia poziomu swoich kompetencji językowych z języka angielskiego. Dzięki współpracy Szkoły Podstawowej Nr 18 w Rudzie Śląskiej wraz z polskim oddziałem ETS Global B.V oraz Szkołą Języków Obcych Angloman, 13 uczniów szkoły przystąpiło do międzynarodowego egzaminu TOEFL JUNIORTM. Z dużą radością możemy pochwalić się wspaniałymi wynikami naszych uczniów:


Średni wynik osiągnięty przez uczniów SP18 to 779/900 pkt co oznacza osiągnięcie poziomu biegłości językowej B1 w skali CEFR.


Wyniki szczegółowe:
Listening: 262pkt/300 pkt. (poziom B2 od 290 pkt.)
LFM: 256 pkt./300 pkt. (poziom B2 od 280 pkt.)
Reading 261 pkt./300 pkt. (poziom B2 od 280 pkt.)

 

Wysoki poziom uczniów SP18 podkreśla fakt, że 5 osób otrzymało średnią 873 pkt  na możliwych do zdobycia 900 pkt z wszystkich części egzaminu, co pozwoliło im uzyskać najwyższy możliwy poziom w tym egzaminie – B2 w skali CEFR.

Po zakończonym egzaminie każdy uczestnik egzaminu otrzymał profesjonalny raport wyników wydany przez ETS Global B.V, a 3 uczniom, którzy uzyskali najwyższy wynik, organizacja certyfikująca ETS Global pod auspicjami ośrodka egzaminacyjnego Angloman bezpłatnie wręczył oficjalne certyfikaty językowe Toefl JuniorTM, które zostały uroczyście wręczone uczniom na zakończenie roku szkolnego na uroczystej akademii.

Pięciu uczniom, którzy uzyskali najwyższy wynik egzaminu na poziomie B2 zostały wręczone listy gratulacyjne sporządzone od  Zastępcy Prezydenta Miasta Rudy Śląskiej P. Anny Krzysteczko.

Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w teście. Jesteśmy przekonani, że dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona wysokimi wynikami egzaminu, zaowocuje w przyszłym życiu.
Egzaminy międzynarodowe Toefl Junior realizowane w szkole SP18 w ramach trójstronnego porozumienia między SP18, ETS Global B.V i szkołą językową Angloman – Akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ETS Global. Niniejszy program został również objęty Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Comments are closed.