Angloman od 2009 r. posiada autoryzację ETS Global B.V do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikujących z języków obcych. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane przez Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny Angloman realizowane są na życzenie firmy w zakładzie pracy lub w siedzibie i oddziałach szkoły.

 

Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i korporacji. Certyfikaty ETS Global oferowane są instytucjom akademickim, firmom i korporacjom, agencjom rządowym i klientom indywidualnym. Certyfikaty ETS potwierdzają wiedzę zdających i zwiększają ich konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy.