Sprawdź w 5 minut ile nauczysz się po 130 lekcjach!

1. Nie uczyłem się języka angielskiego, jestem na poziomie podstawowym 2. Uczyłem się języka angielskiego, rozwiązuję test.

Czy znasz inny język nowożytny w stopniu komunikatywnym?

Tak Nie
Badania naukowe wykazały, że za znajomość języków odpowiedzialna jest lewa część naszej półkuli mózgowej. Zazwyczaj kontroluje mowę, odpowiada za myślenie logiczne, potrzebne do zrozumienia np. nauk ścisłych. Jeżeli posługujesz się już innym językiem obcym na poziomie komunikatywnym to z pewnością nabycie drugiego języka obcego z tej samej grupy językowej będzie postępowało dużo łatwiej i szybciej.

Zapraszamy do zapisania się do naszej szkoły. Zapisy on-line >>
Zapraszamy do zapisania się do naszej szkoły. Zapisy on-line >>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60

1. Berlin is small city?

 
 

Pytanie 1 z 60

2. There are seven letters in the word ‚radio’?

 
 

Pytanie 2 z 60

3. The opposite of ‚first’ is ‚last’.

 
 

Pytanie 3 z 60

4. We eat breakfast in the evening.

 
 

Pytanie 4 z 60

5. A mouse is a big animal.

 
 

Pytanie 5 z 60

6. Knives and forks are made of metal.

 
 

Pytanie 6 z 60

7. People are happy when they sleep badly.

 
 

Pytanie 7 z 60

8. It’s necessary to pay when we buy something in a shop.

 
 

Pytanie 8 z 60

9. It’s easy to drive on a foggy day.

 
 

Pytanie 9 z 60

10. A horse is stronger than an elephant.

 
 

Pytanie 10 z 60

11. Diet and exercise are important if you want to be healthy.

 
 

Pytanie 11 z 60

12. We wouldn’t be in danger if this building were in flames.

 
 

Pytanie 12 z 60

13. People can change the laws of nature.

 
 

Pytanie 13 z 60

14. Kind people have a lot of enemies.

 
 

Pytanie 14 z 60

15. When you want to buy something, it’s good to compare different products before choosing one.

 
 

Pytanie 15 z 60

16. „Sidewalk” and „pavement” both mean the same thing.

 
 

Pytanie 16 z 60

17. A flatmate is a person who works with us in the same corporation.

 
 

Pytanie 17 z 60

18. A commuter is a person who travels long distances to work every day.

 
 

Pytanie 18 z 60

19. Some people are superstitious about walking under a ladder.

 
 

Pytanie 19 z 60

20. „I would have got injured if I had been with them in the car” means that I was injured in a car crash.

 
 

Pytanie 20 z 60

21. You can book a room hotel if there are no vacant rooms.

 
 

Pytanie 21 z 60

22. Your teeth will decay if you neglect to brush them.

 
 

Pytanie 22 z 60

23. Greedy people are seldom satisfied with what they get.

 
 

Pytanie 23 z 60

24. A person who remains unconscious after an accident shouldn’t be moved.

 
 

Pytanie 24 z 60

25. In some countries the law recognizes smacking a child as assault.

 
 

Pytanie 25 z 60

26. A child’s health is a common anxiety of a parent.

 
 

Pytanie 26 z 60

27. We get rough winds in a mild climate.

 
 

Pytanie 27 z 60

28. The opposite of „tough” is „tender”.

 
 

Pytanie 28 z 60

29. The stroke of lighning comes before the thunder.

 
 

Pytanie 29 z 60

30. Light bulbs often need replacement.

 
 

Pytanie 30 z 60

31. Am I … the window?

 
 
 

Pytanie 31 z 60

32. … you have a red box?

 
 
 

Pytanie 32 z 60

33. … like your town?

 
 
 

Pytanie 33 z 60

34. Are there … students in the classroom?

 
 
 

Pytanie 34 z 60

35. I can … somebody in the corridor.

 
 
 

Pytanie 35 z 60

36. A train is … than a car.

 
 
 

Pytanie 36 z 60

37. … you at school yesterday?

 
 
 

Pytanie 37 z 60

38. When … War Word Two start?

 
 
 

Pytanie 38 z 60

39. I will cook soup if you … some meat and vegetables.

 
 
 

Pytanie 39 z 60

40. I have … to New York twice.

 
 
 

Pytanie 40 z 60

41. If you … me a thousand pounds, I would be  happy.

 
 
 

Pytanie 41 z 60

42. She may … everything.

 
 
 

Pytanie 42 z 60

43. You can’t buy many things if you have too … money.

 
 
 

Pytanie 43 z 60

44. My parents were … the flat on Saturday evening.

 
 
 

Pytanie 44 z 60

45. Computers are … in most offices.

 
 
 

Pytanie 45 z 60

46. It is worth to making the … to learn foreign language.

 
 
 

Pytanie 46 z 60

47. Some people often try to … their problems instead of solving them.

 
 
 

Pytanie 47 z 60

48. He was really … after having cycled uphil for 30 minutes.

 
 
 

Pytanie 48 z 60

49. You mustn’t put it here He … me to put it here.

 
 
 

Pytanie 49 z 60

50. The city officials want to reduce … by encouraging drivers to use the public transport.

 
 
 

Pytanie 50 z 60

51. He cancelled the reservation at … notice and had to pay the whole amount.

 
 
 

Pytanie 51 z 60

52. Susan has been … from work for spoiling their customers’ satisfaction.

 
 
 

Pytanie 52 z 60

53. They were refused … to the club as they were under age.

 
 
 

Pytanie 53 z 60

54. It is hight time Tom … something about his attitude towards other drivers.

 
 
 

Pytanie 54 z 60

55. We will start looking for a new flat to rent as soon as we … the old one.

 
 
 

Pytanie 55 z 60

56. Accoring to the law, a person is assumed innocent until … guilty.

 
 
 

Pytanie 56 z 60

57. Is „acquire” the synonym of … ?

 
 
 

Pytanie 57 z 60

58. The company sells furniture designed to be … at home.

 
 
 

Pytanie 58 z 60

59. A first – … kid is an essential piece of equipment in a vehicle.

 
 
 

Pytanie 59 z 60

60. They tried to stop their dog from … at the table.

 
 
 

Pytanie 60 z 60

Pytania 1-30, „True or False test”.
Proszę określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią opcję. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to -1 punkt, a brak odpowiedźi to 0 punktów.

Pytania 31-60, „Multiple choice test”.
Proszę wybrać prawidłową odpowiedź. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa lub brak odpowiedźi to 0 punktów.