Zapraszamy do udziału w Projekcie Ceryfikat+ , do którego rekrutację beneficjentów prowadzi:
Punkt Rekrutacyjny – Angloman Szkoła Języków Obcych

Projekt Ceryfikat+ (WND-RPSL.11.03.00-24-0342/16) realizowany przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki Sp.k.ul. Stalmacha 20, 41-800 Zabrze. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest skierowany do dorosłych osób pracujących, uczących się lub mieszkających na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu oferujemy ukierunkowane zawodowo, bezpłatne kursy języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego zakończone egzaminami w zakresie językowych kwalifikacji zawodowych.

Proponujemy wszystkim zainteresowanym udział w projekcie CERTYFIKAT+ który daje szansę bezpłatnej nauki języka angielskiego za pośrednictwem platformy e-learningowej. Kurs zwieńczony jest podejściem do międzynarodowego egzaminu i uzyskaniem cenionego przez pracodawców certyfikatu TOIEC.
Test TOIEC jest jednym z najbardziej przyjaznych testów językowych w środowisku pracy. W dodatku cieszy się dużą zdawalnością – ponad 7 milionów rocznie. Chcesz zobaczyć jak wygląda? Już teraz możesz rozwiązać przykładowy test – KLIKNIJ.
Międzynarodowy certyfikat TOIEC warto mieć w swoim CV. Dzięki temu zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy, szybciej otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, podniesiesz swoje kompetencje i poszerzysz swoje horyzonty o zagraniczne oferty pracy.
TOIEC to najbardziej popularny certyfikat językowy na świecie. Sam zdecyduj w jaki sposób się nim mądrze wyróżnić, kreując swój profesjonalny wizerunek.

Zgłoszenia beneficjentów:
Angloman Szkoła Języków Obcych
+48 32 229 14 22
biuro@angloman.edu.pl