ZAPISY ON-LINE

Administrator Danych Osobowych Angloman informuje
Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu są przetwarzane wyłącznie w celach przygotowania oferty i nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Jednocześnie informuje, iż Angloman nie prowadzi trwałych zbiorów danych osobowych związanych z procesem zgłoszenia on-line i nie przechowuje złożonych aplikacji. Wysłanie wypełnionego formularza zapisy on-line, ma charakter wyłącznie informacyjny w celu nawiązania kontaktu zainteresowanego z Angloman i przygotowania odpowiedniej oferty.

captcha
Regulamin Zapisów On-line

1. Zapisy On-line są formą zgłoszenia/rezerwacji kursu.

2. Zapisy On-line nie są formą zawarcia umowy.

a) Umowa zostanie zawarta dopiero po rozpoczęciu kursu przez obie strony wsiedzibie szkoły.

b) W przypadku osoby niepełnoletniej umowę zobowiązany będzie podpisaćrodzic lub opiekun prawny.

3. Po dokonaniu zgłoszenia Szkoła Językowa skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu powiadomienia kursanta o pierwszych zajęciach.

4. Zapoznałem się z ofertą na www.angloman.edu.pl i zobowiązuję się do regularnego uiszczania należności za uczestnictwo w kursie językowym zgodnie z opublikowanym cennikiem.

5. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, zobowiązuję się powiadomić o tym fakcie AngloMan drogą elektroniczną.

AKCEPTUJĘ WARUNKI ZAPISÓW ON-LINETak


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Języka Angielskiego ANGLOMAN w celach związanych z działalnością Szkoły, promocyjnych, informacyjnych i statystycznych po ich uprzedniej anonimizacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 833 z późn. zm.)